FAQs Complain Problems

सूचना तथा संचार प्रविधि ( कम्प्युटर) सम्वन्धि विषयको तालिम संचालनको लागि terms of References (ToR)

जनप्रतिनिधि कर्मचारी तथा माध्यमिक , आधारभूत तहका प्रधानाध्यपकहरुलाई कम्प्युटर सम्वन्धि विषयको तालिम संचालनको लागि  terms of References (ToR) 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: