FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सिलीचोङ गाउँपाललिका क्षेत्रभित्र वर्गीकरण गरिएका जग्गाहरुको कित्तागत विवरण । ७९-८० 08/21/2023 - 16:35 PDF icon combined अपलोड गर्नुपर्ने_compressed_0.pdf
आर्थिक ऐन २०८० ८०/८१ 07/20/2023 - 15:13 PDF icon आर्थिक ऐन २०८०.pdf
विनीयोजन ऐन २०८० ८०/८१ 07/20/2023 - 11:00 PDF icon बिनियोजन ऐन २०८०_0.pdf
सिलीचोङ गाउँपालिकाको भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्ड तथा आधारहरू-२०८० ७९-८० 07/19/2023 - 18:28 PDF icon सिलीचोङ गाउँपालिकाको भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्ड तथा आधारहरू-२०८०.pdf
भू-उपयोग कार्यन्वयन कार्यविधि २०८० ७९-८० 07/19/2023 - 17:53 PDF icon भू उपयोग कार्यविधि.pdf
बाली विज्ञान M.Sc, M.Sc.Ag. शिक्षक प्रोत्साहन रकम सम्वधी कार्याविधी २०७९ ७९-८० 06/21/2023 - 12:31 PDF icon प्राेत्साहन क़ सुविधा कार्यविधि २०७९ .pdf
आ.व. २०७९/०८० को आर्थिक ऐन २०७८/२०७९ 07/07/2022 - 15:00 PDF icon आ.व. २०७९-०८० को आर्थिक ऐन.pdf
आदिवासी जनजाति सूचिकरण कार्यविधि २०७८ २०७८/२०७९ 05/25/2022 - 11:12 PDF icon आदिवासी जनजाति सूचिकरण कार्यविधि २०७८_.pdf
दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि हवाई उद्धार सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ २०७८/२०७९ 03/10/2022 - 15:03 PDF icon गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि हवाई उद्धार सम्बन्धी कार्यविधि २०७७.pdf
खेलकुद कार्यविधि २०७७ २०७८/२०७९ 03/07/2022 - 16:59 PDF icon खेलकुद कार्यविधि २०७७.pdf

Pages