FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
गौरब यादव कृषि अधिकृत (छैठौँ) gaurabyadav226@gmail.com 9862320245/9819397207
प्रतिक्षा खड्का ना.सु सि.गा.पा. वडा नं. २ बाला सचिव khadkapratiksha502@gmail.com 9843661275
गोकुल राई सव इन्जिनियर gokul.rai72@gmail.com 9842457430
नरेन्द्र राई सव ओभरसियर nrai03750@gmail.com 9852098933
प्रबिन राई कम्प्युटर अपरेटर योजना कार्यक्रम तथा सहकारी समन्वय शाखा प्रमुख silichongrmplanning80@gmail.com 9752000411
कमला राई MIS Operator सामाजिक सुरक्षा तथा पंजीकरण शाखा kamalar236@gmail.com 9742132512/ 9842389398
बुद्धिकुमार राई शिक्षा शाखा संयोजक शिक्षा silichongedu3@gmail.com 9749633195
सुदिक्षा श्रेष्ठ स्टाफ नर्स स्वास्थ्य शाखा shresthasudikshya293@gmail.com 9866411939
मिना कुमारी राई ल्याब असिस्टेन्ट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 9842214295
विरोज राई कृषि शाखा प्रमुख कृषि शाखा bjthoreppa@gmail.com 9742119469
राज कुमार राई रोजगार शाखा प्रमुख रोजगार शाखा rai783220@gmail.com 9742132868
रमेश अधिकारी सव इन्जिनियर प्राविधिक adhikariramesh22@gmail.com 9849470062
राजु विष्ट प्रा.स. शिक्षा 9847902223
भद्र बहादुर राई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन bhadrakulung004@gmail.com 9752000711 /9862928340
सुजन श्रेष्ठ इन्जिनियर प्राविधिक er.sujan85@gmail.com 9841461158
दिपेन्द्र कुमार राई स्वास्थ्य शाखा प्रमुख स्वास्थ्य शाखा dipendrarai306@gmail.com 9846786309 / 9752000400
भोलामान राई सह लेखापाल आर्थिक शाखा bholarai64157@gmail.com 9852099543
ज्ञान राज राई सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत सूचना तथा संचार प्रबिधि शाखा ito.silichongmun@gmail.com 9843757898