FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०८०/०८१ को तेश्रो त्रैमासिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको नामावली ८०/८१ Monday, April 15, 2024 - 16:54 PDF icon combinepdf.pdf
आ.व. २०८०/०८१ को दोश्रो त्रैमासिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको नामवली । ८०/८१ Thursday, March 21, 2024 - 14:11 PDF icon आ.व. २०८०-०८१ को दोश्रो त्रैमासिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको नामवली.pdf
आ.व. २०८०/०८१ को प्रथम चौमासिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण लाभग्राहीहरुको लिष्ट ८०/८१ Thursday, January 4, 2024 - 15:47 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको नामावली 2080-081.pdf
आ.व. २०७९/०८० को चौथो चौमासिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण लाभग्राहीहरुको लिष्ट ७९-८० Thursday, January 4, 2024 - 15:44 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण लाभग्राही.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण आ व २०७९।०८० प्रथम त्रैमासिक ७९-८० Tuesday, December 13, 2022 - 10:50 PDF icon ward 1.pdf, PDF icon ward4.pdf, PDF icon ward 2.pdf, PDF icon ward 3.pdf, PDF icon ward 5.pdf