FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विदाको फारम कर्चारीहरुको ८०/८१ 03/06/2024 - 13:57 PDF icon विदाको निवेदन.pdf
आगलागिजन्य/मनसुनजन्य विपद्को राहत अनुदानको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सिफारिस पत्रको नमुना ७९-८० 05/16/2023 - 16:23 PDF icon जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई राहत अनुदान सिफारिस पत्रको नमुना.pdf
योजना हस्तान्तरण फारम ७९-८० 05/09/2023 - 14:20 उपलब्ध छैन
उपभोक्ता समितिले योजना भुक्तानीको तथा फरफारक गर्न आउदा मिलाउनु पर्ने कागजको क्रम ७९-८० 05/09/2023 - 12:15 PDF icon भुक्तानी तथा फरफारक गर्न आउँदा मिलाएर ल्याउनुपर्ने कागजातहरुको क्रमहरु.pdf
आगलागिजन्य तथा मनसुनजन्य विपदहरुलाई राहत अनुदानको लागि सम्वन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस पत्रको नमुना ७९-८० 04/30/2023 - 16:09 PDF icon वडा को सिफारिस नमुना.pdf
सम्पत्ति विवरण फारम २०७८/२०७९ 06/26/2022 - 10:53 PDF icon सम्पत्ति विवरणको खामको ढाँचा.pdf, PDF icon Sampati bibaran.pdf
करार कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारमको ढाँचा अनुसूची -१ २०७८/२०७९ 06/23/2022 - 12:35 PDF icon कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम.pdf
सिलीचोङ गाउँकार्यपालिकाको स्थाई लेखा नम्बर (PAN) दर्ता प्रमाण पत्र २०७८/२०७९ 01/06/2022 - 10:46 उपलब्ध छैन
खुल्ला दरखास्त फारम आवेदकले भर्नुपर्ने २०७८/२०७९ 09/14/2021 - 11:47 PDF icon दरखास्त फारम सिलीचोंङ गाउँपालिका.pdf
व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्वन्धी परिपत्र ७५/७६ 08/20/2018 - 12:41 PDF icon पन्जिकरण सम्बन्धमा पन्जिकरण विभागको परिपत्र.PDF