FAQs Complain Problems

मिति २०७८/०२/२८ गतेको दिन सम्पूर्ण वडा कार्यालयहरूको सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थामा ६३ देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका नागरिकहरुलाई कोभिड -१९ बिरुद्को भेरोसेल खोपको संचालन हुने सम्वन्धि जानकरी|

मिति २०७८/०२/२८ गतेको दिन सम्पूर्ण वडा कार्यालयहरूको सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थामा ६३ देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका नागरिकहरुलाई कोभिड -१९ बिरुद्को भेरोसेल खोपको संचालन हुने सम्वन्धि जानकरी|

आर्थिक वर्ष: