FAQs Complain Problems

समचार

आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नबिकरण सम्वन्धि अत्यन्तै जरुरि सूचना|

Read More

मानेटार पुनर्वास

Read More

ताम्कु सगरमाथा मा.बि

Read More

ताम्कु

Read More

आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नबिकरण सम्वन्धि अत्यन्तै जरुरि सूचना|

Read More

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
9752006878
rambkrai@gmail.com
उपाध्यक्ष
9742126296
railalkumari9@gmail.com

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 9752006775
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत 9843757898 ito.silichongmun@gmail.com
सूचना अधिकारी 9752000711 bhadrakulung004@gmail.com